نقاشی درب و پنجره در فرشته

اطلاعات پروژه

  • موضوع

    نقاشی ساختمان

  • بازسازی و نقاشی ساختمان در فرشته

    2

نقاشی درب و پنجره در فرشته توسط تیم oilcolor در مدت زمان دو روز به طول انجامید. همچنین بازسازی داخل ساختمان که  شامل تعمیرات کلی داخل ساختمان مانند برداشتن دیوار و ترکیب دو اتاق و تعویض سرامیک های آشپزخانه – حمام و دستشویی بوده همچنین تبدیل دیوار آشپز خانه به صورت اوپن وتعمیرات دیگر در داخل اتاق خوابه به اضافه حیات و بالکن و در آخر نقاشی کلی انجام شده.