نقاشی ساختمان در شادمان

اطلاعات پروژه

  • موضوع

    نقاشی ساختمان

نمونه کارهای این پروژه

 

نقاشی یک واحد ۷۰ متر در خیابان شادمان به مدت ۵ روز به طول انجامید. این واحد به دلیل خرابی های عمیق و زیرکاری بسیار کمی دستگیر بود. اما در نهایت یک واحد بسیار تازه و متفاوت تحویل کارفرما داد شد.

موارد نقاشی ساختمان

در این واحد تمامی درب ها و پنجره ها همچنین کلیه دیوار و سقف اتاق ها و پذیرایی و آشپزخانه به صورت کلی پاکسازی و عاری از هر گونه لکه شده و در نهایت نقاشی کلی شد.