نقاشی ساختمان در پارک وی

اطلاعات پروژه

  • موضوع

    نقاشی ساختمان

نمونه کارهای این پروژه

 

 

اجرای نقاشی ساختمان برای دو واحد در پارک وی توسط تیم  oilcolor به مدت ۵ روز انجام گرفت.