جدول قیمت

رنگ پلاستیک هر متر مربع ۱۴ هزار تومان
رنگ روغنی هر متر مربع ۱۶ هزار تومان
رنگ اکریلیک هر متر مربع ۱۵ هزار تومان
مولتی کالر هر متر مربع ۱۷ هزار تومان
بلکا هر متر مربع ۱۷ هزار تومان